Tilsyn, lovgrundlag og godkendelse

Tilsyn, lovgrundlag og godkendelse

Tilsyn

Den 1. januar 2014 er der trådt en ny tilsynsreform i kraft.

Idet Socialtilsyn Nord er beliggende i Hjørring Kommunen og det stedlige tilsyn ikke må føre tilsyn med steder i egen kommune er Opholdsstedet Broager blevet underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst i Holbæk.

Vi findes på Tilbudsportalen som Den Selvejende Institution Broager.

Opholdsstedet er godkendt til 7 pladser jf. § 66, stk. 1, nr. 5 i aldersgruppen 12-18 år med mulighed for efterværn til det 23. år, i henhold til bestemmelserne om efterværn.

Alle 7 pladser er fleksible, hvorved disse kan konverteres til § 107 pladser, såfremt dette er nødvendigt. Dog med begrænsning af § 107 til borgere op til borgere til 23 år.

Målgruppen omfatter unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF).


Læs vores 2015 godkendelse her

Godkendelse fra 6 til 7 beboere
Opholdsstedet Broager er pr. 12. marts 2016 blevet godkendt til at have 7 beboere frem for tidligere 6 beboere.

Godkendelse til § 107-anbringelse
Opholdsstedet Broager er den 27. september 2016 blevet godkendt § 107-anbringelse for alle 7 pladser.

Lovgivning
Der er nogle helt centrale elementer i lovgivningen, som vi hele tiden er bevidste om i forbindelse med vores pædagogiske behandlingsindsats og det er:

  • Barnets reform
  • § 50-undersøgelse
  • Handleplan § 140
  • § 46
  • Bekendtgørelse om magtanvendelse
  • Den nye tilsynsreform

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2 A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 98 94 28 68 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme