Husregler

Husregler

På Opholdsstedet Broager har vi nogle regler som i enhver anden familie. Vores husregler skiller sig dog ud på den måde, at de er lavet ud fra mange års erfaring med unge med en autismediagnose og de tager udgangspunkt, at vi hele tiden har 6 meget forskellige unge.
Husreglerne er udarbejdet, så de hele tiden kan tilgodese behovene hos unge med autisme, som spænder vidt indenfor nedenstående karakteristika:

1. Let grad af autisme.
2. Moderat grad af autisme.
3. Svær grad af autisme.

A. Højt funktionsniveau.
B. Moderat funktionsniveau.
C. Dårligt funktionsniveau.

Husreglerne er med til at definere nogle rammer, som igen er med til at skabe en forudsigelig struktur, genkendelighed og ro både for vores unge og personalet. De er blevet til gennem årene siden 2003, så derfor er det heller ikke nogen, som vi ændrer lige pludseligt fra den ene dag til anden. Så der er rigtig meget ”vi plejer” i vores hus, for det er vores erfaring, at det netop skaber ro for unge med autisme.

Hvis der sker ændringer i huset, ældre regler som tages væk eller nye der kommer til, så sker det altid efter en lang tids drøftelse i personalegruppen, hvor der vejes for og imod.
Og da der engang imellem sker ind- eller udskrivning i vores ungegruppe på 6 unge, så er det ikke noget, som vi ændrer hver anden dag, selvom nogen af de unge synes vores husregler er, som de siger, “åndssvage”.

Så måske stemmer vores husregler ikke lige sammen med dem, som I har i jeres familie, men vi har over årene fundet nogen, som passer til ovenstående forskelligheder. Vi beder altid om, at forældrene støtter op om, at disse regler gælder på Broager.

MEN det er til enhver tid tilladt at stille spørgsmålstegn ved husreglerne og det gælder både for de unge og deres forældre samt for personalet og vi er lydhøre over for alles meninger og tager dem seriøst.

Når man som ung flytter ind på Broager, bliver man gradvist introduceret til husreglerne – en ting ad gangen. Og der kan være regler, som ikke har været i brug i længe, men de er der i tilfælde af, at vi igen får en ung med andre problematikker end de nuværende.

Det er meget vigtigt, at de ansatte hurtigt lærer og følger husreglerne, så vi altid siger og gør det samme om en bestemt regel, uanset hvem af de voksne, som de unge spørger.
Usikkerhed omkring husreglerne og rammerne er en af de ting, som kan gøre det uforudsigeligt og skabe stress for de unge.

Der er også plads til at lave individulle aftaler/regler, hvor der tages udgangspunkt i de unges behov, diagnose og alderssvarende udvikling. Nogen kan fx styre at have deres mobiltelefon om natten og andre ikke. Hver gang en individuel aftale kommer på tale, så drøftes den i hele personalegruppen og med den unge samt nogen gange forældrene, inden den iværksættes.

Vi kalder det samlede regelsæt for Ungehåndbogen.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533