Rygepolitik

Rygepolitik

På Broager må ingen, hverken unge eller voksne, ryge på matriklen (grunden). Al rygning foregår i eller ved rygeskuret ved jernbanebroen.
Rygepolitikken gælder også andre besøgende og håndværkere.

I den mørke tid er det tilladt, at der går en pædagog med den unge op til broen.

Ansatte

  • Hvis pædagogen er alene på vagt er det ikke tilladt at ryge, medmindre alle de unge som opholder sig på Broager er over 18 år
  • Personalet må ikke ryge sammen med de unge. Personalet må ikke købe cigaretter til de unge. Dog kan der laves undtagelser på kolonitur

Unge

  • Unge under 18 år som ryger, skal have en skriftlig tilladelse fra forældrene. Broager støtter sig op af nuværende lovgivning, hvor unge pt. skal være over 18 år for at kunne købe tobak i Danmark
  • Det er ikke tilladt for personalet at købe tobak til de unge. Dog kan der dispenseres fra dette på koloni under forudsætning af, at den unge har forældretilladelse
  • Hvis de unge ryger på Broagers matrikel skal de aflevere cigaretter/lighter i én uge og pædagogerne skal opbevare dem på vagtværelset. Cigaretter/lighter bliver i denne uge kun udleveret, når de unge skal ryge og de må ikke have det på værelset
  • Der kan laves individuelle regler vedrørende rygeafvænning fx elektroniske cigaretter.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme