8-kants modellen – en grundpille i vores arbejde

8-kants modellen – en grundpille i vores arbejde

18. april 2018

På Broager arbejder vi løbende med at udvikle værktøjer, der kan bruges i vores arbejde med unge autister. Et af værktøjerne er 8-kanten til problemløsning – en analytisk model, der er udviklet af forstander Svend Erik K. Sørensen.

8-kanten, der kan bruges som støtteredskab i arbejdet med at forsøge at forstå autistisk tankegang, er en af grundpillerne for vores arbejde på Broager. Som ikke-autister – eller neurotypikere, som mennesker uden autisme kaldes – har vi svært ved at forstå ting og problemstillinger ud fra en autistisk synsvinkel og tankegang.

Svend Erik K. Sørensen siger selv om denne udfordring:

– Det vigtigste for mig er ordet ydmygelse eller ydmyghed, at vi som forældre, familie, venner, kolleger eller fagfolk prøver at forstå i stedet for at tro, at vi ved, hvad den anden har brug for. Hvis du, som læser dette, har et inderligt ønske om at ville hjælpe mennesker med autisme, så prøv at være ydmyg og prøv at forstå det, den anden forstår ud fra et autistisk perspektiv.

Det er netop her, at 8-kanten til problemløsning kan bruges. Hvis vi ser noget, som ikke lige passer ind i vores forståelse af verden, og som vi måske ikke forstår, så giver den os mulighed for at se tingene i et helhedsperspektiv og analysere bagom det vi ser.
Gennem en række af relevante støttespørgsmål hjælper modellen neurotypikere med at prøve at forstå, at tingene hænger sammen ved at de enkelte elementer påvirker hinanden.
Når vi har forstået det, så giver det os en mulighed for bedre at kunne lave en løsning, som passer til det reelle problem/årsagen og ikke til symptomet og derved på et mere kvalificeret grundlag at hjælpe mennesker med autisme.

 

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533