Ydelser og Services

Fleksible ydelser alt efter opgaven

I de seneste 15-20 år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn og unge, som får stillet en psykiatrisk diagnose herunder ASF (AutismeSpektrumForstyrrelser) og ADHD samt kommer i behandling. Det er kendt, at mennesker med udviklingsforstyrrelser har svært ved at håndtere almindelige forhold så som opvækstvilkår, skole/uddannelse, familie- og samlivsforhold, bolig og senere arbejdslivet.

Opholdsstedet Broagers medarbejdere har mange års specialerfaring med at give specialpædagogisk støtte til præcis denne målgruppe og deres omgivelser.

Vi ønsker at udnytte Opholdsstedet Broagers mange kompetencer på en anderledes og mere fleksibel måde, idet vi er bevidste om, at samfundet i dag har andre udfordringer end tidligere. Derfor har vi sammensat en bred vifte af ydelser, som kan sammensættes efter den enkelte persons individuelle behov og matches med kommunens indsatsstrategier.

Vi ved, at mange af vores samarbejdspartnere er inspireret af Sverigesmodellen og indsatstrappen. Det har vi naturligvis taget højde for i vores ydelsespalette.

Vores ydelser tager udgangspunkt i:

 • Et tæt samarbejde med den kommunale myndighed, familien eller borgeren selv.
  Vi leverer en nærmere aftalt ydelse og vores dokumentation fx til en kommunal myndighed tager udgangspunkt i sagsbehandlerens arbejdsgange og behov.
 • Med henblik på at udføre vores arbejde, så det læner sig op af de kommunale sagsgange og vi løbende er opdateret på gældende lovgivning, har vi tilknyttet en uddannet socialrådgiver, som har stor erfaring fra det kommunale Børne-, Familie- og Arbejdsmarkeds­område samt erfaring fra psykiatrien.
 • Mindst indgribende løsning og DDV (Det Der Virker):
  Ved tidlig intervention kan vi være med til at sammensætte en løsning, hvor fx familien enten selv eller med minimal støtte udefra kan klare de forhåndenværende udfordringer.
 • Ydelser til konkurrencedygtige priser:
  Kunden bestiller en samlet ydelse uden senere overraskelser.  Kontakt os for priser på de enkelte ydelser.
 • Vi er altid til rådighed:
  Opholdsstedet Broager har åbent 365 dage om året og kan kontaktes døgnet rundt.

Ydelserne
Foruden borgerens netværk, så er ydelserne er målrettet borgere med udviklingsforstyrrelser og målrettet de forskellige typer af støttebehov.
Støttebehovet i forhold til borgere uden for Opholdsstedet Broagers rammer har vi kategoriseret således:

 1. Med støttebehov
 2. Med stort støttebehov
 3. Med meget stort støttebehov

Stabilitet og kontinuitet er vigtige for målgruppen, idet effekten af det pædagogiske arbejde især er baseret på struktur, genkendelighed og forudsigelighed.

Vi oplever gang på gang, at mennesker med udviklingsforstyrrelser ikke forstår verden og vi, som ikke har en udviklingsforstyrrelse – de såkaldte neurotypiske, ikke forstår dem. Det er ofte to vidt forskellige kulturer og to forskellige sprog, der skal mødes i hverdagen for at kunne skabe inklusion til alles bedste.

Når man dertil lægger, at nogle mennesker med udviklingsforstyrrelse tilmed ikke er alderssvarende i deres udvikling – i autismefagkredse opererer man med minus cirka 1/3 af deres alder – det vil sige, at en ung på 18 år, som flytter i egen bolig, måske reelt kun er 12 år på et eller flere udviklingsområder – så bliver det en yderst kompleks opgave at skræddersy den specialpædagogiske støtte.

Vi ser det derfor som en mulighed at opdele Opholdsstedet Broagers kompetencer i moduler, som kan tilkøbes særskilt og omfanget kan skræddersyes, alt efter den individuelles borgers behov.

Spørg efter det du ikke ser
Opholdsstedet Broager er altid åben for at etablere andre ydelser, hvis I har brug for det og hvis det er muligt for os. Kontakt os enten på telefon eller mail, hvis du/I synes, der mangler et tilbud og lad os snakke, om hvad der kan lade sig gøre.

Kontakt forstander Carina Sjøberg for at høre nærmere enten på telefon 2482 5264 eller mail forstander@broager-bo.dk 

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533