Bo-støtte/mentorordning

Bostøtte og mentorordning

Bostøtte
Der er mange situationer, hvor bostøtte kan være relevant.

Det kan fx være:

  • At flytte hjemmefra og til egen bolig, hvor vi drager nytte af vores oparbejdede autismeerfaring gennem mange år
  • Det kunne også dreje sig mennesker, der allerede bor i egen bolig, hvor de har brug for noget andet end det nuværende tilbud

Bostøtte kan antage mange former og en af dem kunne fx være at det er kendte pædagoger og kendte metoder fra Broager, som følger dem over i de nye omgivelser.
Vores erfaringer viser, at når borgere fra målgruppen flytter fra kendte og trygge rammer og skal videre ud i samfundet, så mister mange deres tidligere erhvervede færdigheder, fordi alt nyt stresser.
Når vi yder bostøtte, så vil støttepersonerne gennemgående være de samme, så vi sikrer en vis grad af genkendelighed, forudsigelighed og tryghed i relationen.

Mentorordning
Vi giver mentorstøtte i en kortere eller længere periode, så borgeren bliver i stand til selv at kunne klare opgaverne selv. Det kunne fx være i forbindelse med at starte på job eller uddannelse.

Kontakt os for at høre nærmere enten på telefon 9894 2868 eller mail forstander@broager-bo.dk 

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme