Efterværn

Efterværn

Anbringelse efterværn i henhold til §76, stk. 3, nr. 1

Opholdsstedet Broager er godkendt til at yde efterværn frem til det 23. år.

Det kan dog kun ydes til unge, som allerede bor her inden det fyldte 18. år og hvis kommunen anser det for nødvendigt for den unge over en kortere eller længere periode.

Efterværn kan bevilges til de unge, hvor kommunen vurderer at der er brug for et længerevarende behandlingsforløb, som strækker sig længere end det fyldte 18. år og hvor kommunen samtidig vurderer, at den unge efterfølgende vil kunne klare sig selv i egen bolig med ingen eller minimal støtte.

Læs mere her

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533