Indskrivning

Indskrivning

Opholdsstedet Broager modtager børn og unge fra hele landet, forudsat barnet eller den unge er diagnosticeret inden for autismespektret.

Det typiske forløb ser således ud:

 1. Kommunen henvender sig for at spørge om ledige pladser og evt. et forbesøg sammen med forældre
 2. Journaloplysninger, udredningspapirer og lægeoplysninger på barnet eller den unge tilsendes Broager
 3. Hvis det er muligt, tager vi gerne på et eller flere besøg i hjemmet, dels for at møde den unge personligt i vante rammer og danne os et visuelt indtryk af den unges omgivelser, men også for at han/hun kan møde os og den kommende kontaktpædagog
 4. Hvis det er muligt, så kommer den unge og dennes forældre op og besøger Broager og ser omgivelserne samt deres kommende værelse
 5. Der afholdes indskrivningsmøde umiddelbart efter indflytning på Broager. Derefter arbejdes der målrettet ud fra den udarbejdede aktuelle individuelle handleplan
 6. Der afholdes opfølgningsmøde mellem den unge, forældrene, kommune og Broager efter 3 måneder, hvor Broager leverer et behandlingsoplæg
 7. Herefter afholdes et opfølgnings-/statusmøde hver 6. måned
 8. Hvert år omkring indflytningsdatoen afholdes ordinært opfølgnings-/statusmøde, hvor der udarbejdes en statusrapport fra Broager

VIGTIGT!
Hvis det kommer på tale, at et barn skal flytte ind på Broager, så er det meget vigtigt, at barnet IKKE inddrages, før der er taget endelig beslutning og alt er faldet på plads.
Det vil være meget uheldigt, hvis planen af en eller anden grund ikke holder og barnet så skal have at vide, at det der var stillet i udsigt ikke holder.
Det vil unødigt stresse barnet og vil blive opfattet som et svigt, så for alles bedste, VENT med at sige noget, før det er endelig besluttet.

Derudover er der nogle mere organisatoriske ting for kontaktpædagogen og forstander:

 1. Grundig gennemlæsning af sagsakter
 2. Deltagelse i møde med forældre/pårørende, sagsbehandler, Børne- og unge psykiatrisk Ambulatorium og hjemmebesøg
 3. Kontakt med den unges skole- og fritidstilbud samt indgå en samarbejdsaftale med tilbuddet
 4. Sørge for ændring/bestilling af transport – daglig og evt. weekendtransport
 5. Formidling af oplysninger om den unge til øvrige kolleger og forstander
 6. Oprettelse af journal og mappe til daglig brug
 7. Udarbejdelse af inventarliste for den unges personlige ejendele
 8. Oprettelse af konti til tøj- og lommepengeregnskab samt internt regnskabsbilag
 9. Flyttemeddelelse til folkeregister – tilmelding til læge/tandlæge

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533