Tilsyn, lovgrundlag og godkendelse

Tilsyn, lovgrundlag og godkendelse

Tilsyn

Den 1. januar 2014 er der trådt en ny tilsynsreform i kraft.

Idet Socialtilsyn Nord er beliggende i Hjørring Kommune og det stedlige tilsyn ikke må føre tilsyn med steder i egen kommune er Opholdsstedet Broager blevet underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Øst i Holbæk.

Vi findes på Tilbudsportalen som Den Selvejende Institution Broager.

Følgende står i vores godkendelse fra Det Sociale Tilsyn den 05-04-2019:

Tilbuddet er fremadrettet godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:

 • 10 pladser efter § §§ 66, stk. 1, nr. 5 og 107. Pladserne er fleksible pladser.
 • Aldersgruppen jf. § 66, stk. 1, nr. 5 er 13 – 18 år
 • Aldersgruppen jf. § 107 er 18 – 25 år
 • Målgruppen er Autismespektrumforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder
 • Tilbuddet kan modtage borgere, der dels har en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser samt borgere der har problematikker, hvor de vil kunne profitere af de tilgange og metoder, der anvendes til borgere med autisme.”


Læs vores 2019 godkendelse her: Afgørelse – ændring af godkendelse med fuldt medhold

Læs vores 2019 tilsynsrapport her: Tilsynsrapport Broager forår 2019 endelig

 

Lovgivning
Der er nogle helt centrale elementer i lovgivningen, som vi hele tiden er bevidste om i forbindelse med vores pædagogiske behandlingsindsats og det er:

 • Barnets reform
 • § 50-undersøgelse
 • Handleplan § 140
 • § 46
 • Bekendtgørelse om magtanvendelse
 • Den nye tilsynsreform

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533