Udslusning

Udslusning

Som oftest ved vi i god tid, hvornår den unge skal flytte og derfor har vi gjort os nogle overvejelser og handlinger i forhold til dette.

Hvis det er en ung, som skal flytte i egen bolig, så har kontaktpædagogen ud fra en konkret vurdering hjulpet den unge med at lave nogle hjælpeskemaer fx “Hvornår og hvordan gør jeg, når jeg skal gøre lejligheden ren? Det kan også være en madopskriftsmappe ud fra hvad den unge kan lide og selv er i stand til at lave.
Derudover gør vi altid det, at vi spørger rundt i personalegruppen, om personalet har nogle ting fx gode, men brugte møbler, køkkenredskaber eller andet, som den unge kan få, så de ikke skal investere i alt fra dag 1.

Derudover er der nogle mere organisatoriske ting for kontaktpædagogen:

  1. Deltagelse i beslutningsmøde vedrørende den pågældende unges flytning
  2. Deltagelse i orienteringsmøde med forældre/pårørende og sagsbehandler
  3. Deltage i udskrivningsmøde samt formidle relevante oplysninger om den unge til det nye bosted
  4. Evt. orientering af skole- og fritidstilbud og ændre daglig transport
  5. Besøge det nye bosted/lejligheden sammen med den unge
  6. I samarbejde med forstander og det nye sted sørge for koordinering af selve flytningen
  7. Planlægge afskedsarrangement for den unge
  8. Sørge for at den unge efterfølgende bliver inviteret til Opholdsstedet Broagers høstfester

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533