Foredrag og kurser

Foredrag, kurser, undervisning og oplæg

Autismeområdet er et meget komplekst område. Som fagpersoner har vi måttet erkende, at der inden for autismeområdet gælder helt andre spilleregler end der gør inden for andre pædagogiske områder.

Eller som den kendte psykolog Bo Hejlskov Elvén skriver i en af sine bøger:

“Vi skal passe på ikke at overføre de almindelige opdragelsesprincipper til det specialpædagogiske område.
Hvis de fungerede, ville du ikke have brugt tid på at læse denne bog”.

Og han har helt ret, der gælder en anderledes tænkning og andre metoder inden for det specialpædagogiske område. En tilgang som mange inden for andre pædagogiske områder dog også ville kunne profitere af.

Vi har den holdning, at vi for det første ikke ved alt og for det andet, at der hele tiden er plads til at vidensdele med hinanden. Hvis vi har fundet nogle gode metoder, så giver vi dem gerne videre, så andre kan blive “klædt på til opgaven” og det gør vi på forskellige måder.

Foredrag, kurser, undervisning og oplæg
Aktiviteten målrettes til det konkrete behov i forhold til:

  • Institutioner og skoler
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Jobcentre
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Biblioteker
  • Andre

I et afgrænset omfang kan det lade sig gøre at booke oplæg, hvor den ene af oplægs­holderne er en person med autismespektrumforstyrrelse. I disse tilfælde skal det plan­lægges i god tid forinden, fordi det kræver en stor ekstra indsats for personen med autisme.

Kurser til familier og pårørende
Der er et stort behov hos mange forældre for at få viden om deres børns diagnoser, og hvad de helt praktisk kan gøre i hjemmet, så både forældre og søskende kan deltage i familielivet på en respektfuld måde.
Udenforstående øjne kan nogle gange se ting, som forældrene ikke kan og i de situationer, kan forslag om små justeringer give stor positiv effekt for alle parter på både kort og langt sigt.
OBS! Når et barn anbringes på Opholdsstedet Broager tilbydes familien og deres netværk altid et kursus i autisme set i forhold til deres barn. Dette er en del af “anbringelsespakken” og omkostningsfrit.

Kurser til sagsbehandlere
At have en udviklingsforstyrrelse gør, at man i de fleste af livets forhold har en anderledes tankegang og måske ikke forstår dét, som andre forstår.
Vi giver sagsbehandlere en mulighed for at få noget viden om udviklingsforstyrrelser, og om hvordan vi arbejder pædagogisk med dette og giver dem konkrete tips og idéer, som de kan bruge i deres møde med borgeren.

Kontakt forstander Carina Sjøberg for at høre nærmere enten på telefon 2482 5264 eller mail forstander@broager-bo.dk 

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme