Konsulentydelser

Konsulentydelser

Udover at være et velrenommeret og velfungerende opholdssted byder Broager også på en række fleksible konsulentydelser. Vi tager udgangspunkt i den unges behov og tilpasser konsulentydelserne til kommunens indsatstrappe. Vores konsulentydelser dækker både individuel rådgivning og specialpædagogisk rådgivning.

Individuel rådgivning

 • Rådgivning og vejledning til børn, unge, familier og andre:
  • Afdækning af behov.
  • Undersøgende samtale.
  • Skabe overblik.
  • Foranstaltninger i hjemmet.
  • Ressourcefokuseret oplæg til fremadrettet og mulig lav-praktisk pædagogisk plan med forslag til DDV (Det Der Virker).
 • Proceskonsulent og tovholder i sager.
 • De svære samtaler fx med børn eller forældre.
 • Coachende fremadrettede samtaler.
 • Introduktion og brug af Sociale historier, KAT-kassen, TEACCH-inspirerede støttematerialer.
 • Sensorisk profiludarbejdelse – i miniudgave.
 • Observationer i forbindelse med udredning både i hjemmet, institution og skolen.
 • Støtte til aflastnings- og plejefamilier både de voksne samt børn og unge.
 • Mentorstøtte til voksne.
 • Sparring til socialfagligt personale både enkeltpersoner og grupper.
 • Ledersparring og organisationsudvikling.

Specialpædagogisk rådgivning
Består af ASF specifik rådgivning i form af specialpædagogisk rådgivning og støtte. Det vil sige rådgivning til de mennesker som direkte er involveret i at skabe inklusion for den enkelte borger. Det indebærer samtaler med den enkelte borger og/eller dennes tidligere støttepersoner med henblik på at få afdækket borgerens behov så klart som muligt allerede fra start, men også tæt opfølgning i opstarten med henblik på hurtig korrektion og efterfølgende fast opfølgning.

Mange både børn, unge og voksne ved ikke noget om deres egen diagnose og hvad den betyder for dem og hvordan de skal begå sig i verden. Snakken om dette er et meget vigtigt element i dannelsen af et realistisk selvbillede, som igen er vigtigt, hvis der ønskes inklusion i det omkringliggende samfund.

Kontakt os for at høre nærmere enten på telefon 9894 2868 eller mail forstander@broager-bo.dk 

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme