Målgruppe

Målgruppe & antal pladser

Målgruppen for Opholdsstedet Broager er børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Det er en forudsætning, at barnet/den unge er diagnosticeret før indskrivningen.

Vi er godkendt til at modtage 10 børn og unge i alderen 11-18 år på indskrivningstidspunktet – med mulighed for forlængelse til det 23. år. Vi modtager børn og unge fra hele landet. Dog må vi modtage unge over 18 år og under 23 år, hvis det handler om § 107-anbringelse.

Diagnoserne under gennemgribende udviklingsforstyrrelser er:

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser ICD -10 (WHO)

F.84.0

Infantil autisme

F.84.1

Atypisk autisme

F.84.2

Retts syndrom

F.84.3

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen

F.84.4

Hyperaktivitetsforstyrrelse med mental retardering og bevægelsesstereotypier

F.84.5

Aspergers syndrom

F.84.8

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse Anden (GUA)

F.84.9

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse Uspecificeret (GUU)

Læs mere om diagnosen AutismeSpektrumForstyrrelse og få en oversigt over de forskellige diagnostiske kategorier ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533