Indskrivning

Indskrivning

Opholdsstedet Broager modtager børn og unge fra hele landet, forudsat barnet eller den unge er diagnosticeret inden for autismespektret.

Det typiske forløb ser således ud:

  1. Kommunen henvender sig for at spørge om ledige pladser og evt. et forbesøg sammen med forældre
  2. Journaloplysninger, udredningspapirer og lægeoplysninger på barnet eller den unge tilsendes Broager
  3. Hvis det er muligt, så kommer den unge og dennes forældre op og besøger Broager og ser omgivelserne samt deres kommende værelse
  4. Der afholdes indskrivningsmøde umiddelbart efter indflytning på Broager. Derefter arbejdes der målrettet ud fra den udarbejdede aktuelle individuelle handleplan
  5. Der afholdes opfølgningsmøde mellem den unge, forældrene, kommune og Broager efter 3 måneder, hvor Broager leverer et behandlingsoplæg
  6. Herefter afholdes et opfølgnings-/statusmøde hver 6. måned
  7. Hvert år omkring indflytningsdatoen afholdes ordinært opfølgnings-/statusmøde, hvor der udarbejdes en statusrapport fra Broager.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533