Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

På Opholdsstedet Broager har vi et godt arbejdsmiljø.

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv – og forbliver heller ikke, med mindre man konstant har fokus på det. Derfor arbejder vi løbende med at bevare og videreudvikle et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og trives. Et arbejdsmiljø, som motiverer til både socialt sammenhold og fagligt samarbejde.

Hos os bliver det gjort klart, at det er den enkelte medarbejders forpligtelse at efterleve vores arbejdsmiljøregler samt være opmærksom på at skabe et godt arbejdsmiljø omkring sig. Det gøres bl.a. ved at bidrage til et godt kollegialt miljø, vise medmenneskelig omsorg samt sikre erfarings- og vidensdeling omkring vores unge.

Det gøres også ved at have en åben og ærlig kommunikation, hvor vi styrker samarbejdet ved at give og modtage konstruktiv kritik. Det gøres også ved, at alle bidrager med hver sit, og ved at alle trækker på samme hammel.

I vores arbejdsmiljøpolitik indgår følgende elementer:

 • Ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med seksuelle problemstillinger
 • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Arbejdspladsvurdering – APV
 • Akut beredskabsplan for medarbejdere ved fysiske og psykiske ulykker samt dødsfald
 • Beredskabsplan for unge på Broager
 • Falck abonnement
 • Forsikringer
 • Medarbejdere i krise
 • Medicinhåndtering
 • Mobning og seksuel chikane
 • Psykisk førstehjælp herunder psykologhjælp
 • Rygepolitik
 • Rømning/forlader stedet uden tilladelse/stikker af
 • Trivselsmåling
 • Ved ulykker kontaktes følgende omsorgspersoner:
  • Fastansatte
  • Vikarer
 • Voldspolitik/udadreagerende adfærd/magtanvendelse – procedure ved fysisk/psykisk vold på Broager

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533