Relationer

Relationer

Ungerelationer
Al godt pædagogisk behandlingsarbejde tager udgangspunkt i en god relationsdannelse – vi kan ikke rykke de unge, hvis vi ikke opfattes som autentiske, stabile og pålidelige voksne, som overholder og har styr på aftaler.  Vi tilstræber en kontaktform med de unge, som bygger på nære relationer mellem dem og pædagogerne, hvor en anerkendende kommunikationsform er i fokus. Det overordnede mål er at skabe en komplementær relation til den unge, hvor tryghed og omsorg danner grobund for den personlige udvikling.

Familierelationer
På Opholdsstedet Broager er der stor fokus på et tæt forældresamarbejde samt tværfagligt samarbejde, hvor den unge er i centrum. Det er forældrene, som er eksperter på deres børns livshistorie og derfor vil vi gerne have et tæt samarbejde med forældrene. Og den dag hvor vi ikke er i de unges liv mere, så er forældrene der stadigvæk, det er vi hele tiden bevidste om.
Vi er altid parate til at lave individuelle aftaler omkring kommunikation mellem Broager og forældrene. Nogen vil gerne have en daglig eller ugentlig sms/e-mail, andre en opringning – det er noget, som vi finder ud af.

Relationer på tværs
Hvert efterår arrangerer vi en sommerfest, hvor følgende inviteres: Nuværende unge og deres forældre/søskende, bestyrelsen samt samtlige medarbejdere.
Dette gøres med henblik på at skabe en hyggelig dag, hvor vi kan mødes på tværs af familier. Samtidig giver det alle en mulighed for at hilse på hinanden under mere afslappede forhold.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533