Magtanvendelse & udadreagerende adfærd

Magtanvendelse & udadreagerende adfærd

Vi tager udgangspunkt i, at unge med autisme ikke er voldelige eller udadreagerende og hvis de er det, så vil det være et udtryk for psykisk overarbejde/stress og kaos i deres verden.

Vi er meget bevidste om vores målgruppes vanskeligheder med dels at tolke andres signaler samt selv at kunne kommunikere behov og frustration. I de få tilfælde, vi har oplevet udadreagerende adfærd, så har vi fokus på at se bag om adfærden.

Vi ser det for vores fornemste opgave, at arbejde pædagogisk med dette og har efterfølgende taget en snak, dels om at det ikke er acceptabelt, hvis man vil bo på Broager, men også anvist den unge andre handlemåder, fx at gå til en voksen eller gå fra situationen.

Vi er overbeviste om, at vores måde at strukturere dagligdagen på og samtidig vores fælles autismefaglige arbejdsmetoder er med til at forebygge.

“Børn gør det rigtige – hvis de kan.”
Ross Greene

Læs mere her

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 98 94 28 68 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Ledig plads på Broager

Vi har i øjeblikket en ledig plads på Broager
Du er velkommen til at kontakte leder Carina direkte på 3032 0692,
hvis du ønsker yderlige oplysninger.