Magtanvendelse & udad-reagerende adfærd

Magtanvendelse & udad-reagerende adfærd

Vi har i Opholdsstedet Broagers snart mangeårige historie endnu IKKE brugt magtanvendelse – hverken fysisk eller verbalt.

Det betyder, at vi fx IKKE bruger fysiske fastholdelser eller konsekvenspædagogik – det virker IKKE for mennesker med autisme.

Vi tager udgangspunkt i, at unge med autisme ikke er voldelige eller udadreagerende og hvis de er det, så vil det være et udtryk for psykisk overarbejde/stress og kaos i deres verden.

Vi er meget bevidste om vores målgruppes vanskeligheder med dels at tolke andres signaler samt selv at kunne kommunikere behov og frustration. I de få tilfælde at vi har oplevet udadreagerende adfærd, så har det været i mild form med baggrund i den unges frustration.

Vi ser det for vores fornemste opgave, at arbejde pædagogisk med dette og har efterfølgende taget en snak, dels om at det ikke er acceptabelt, hvis man vil bo på Broager, men også anvist den unge andre handlemåder, fx at gå til en voksen eller gå fra situationen.

Vi er overbeviste om, at vores måde at strukturere dagligdagen på og samtidig vores fælles autismefaglige arbejdsmetoder er med til at forebygge.

“Børn gør det rigtige – hvis de kan.”
Ross Greene

Læs mere her

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533