Om Broager

Vi danner ramme og skaber grundlag for et godt liv med autisme

På Broager har vi siden 2003 specialiseret os i børn og unge med AutismeSpektrumForstyrrelser (ASF).

Opholdsstedet, som blev etableret i 2003, modtager børn og unge fra hele landet. Vi tilbyder plads til 10 unge i alderen 13 til og med det 25. år. med AutismeSpektrumForstyrrelser (ASF). Vi tilbyder pladser under Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6 og stk. 3, efterværn, samt §107.

Vi lægger stor vægt på et tæt og godt forældresamarbejde samt et tværfagligt samarbejde, hvor den unge er i centrum. Vi tilstræber at skabe hjemlige rammer og en hverdag, hvor de unge føler sig trygge og har mulighed for at udfolde sig også i fritiden.

Vores pædagogiske personale er som udgangspunkt alle uddannede socialpædagoger med specifikke kurser og efteruddannelse med relation til autismeområdet. Vi tager udgangspunkt i en TEACCH-inspireret struktur med en individuel tilgang og social træning baseret på kognitive principper, blandt andet med elementer fra KRAP og KAT-kassen.

Vi tilstræber en kontaktform med de unge, som bygger på nære og tillidsfulde relationer mellem dem og pædagogerne, pædagoger som er autentiske og bruger sig selv. Formålet med anbringelsen er et selvstændigt og godt voksenliv med autisme, og derfor er botræning en central del af opholdet.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533