Dagligdagen

Dagligdagen

Nøgleordene for dagligdagen på Broager er den daglige struktur, hvor genkendelighed og forudsigelighed er vigtige nøgleord. Dagligdagen følger som udgangspunkt den samme struktur for alle husets unge, men der tages i høj grad også hensyn til individuelle behov.

Sådan ser døgnrytmen ud på en ganske almindelig hverdag på Broager:

Morgen
Vores morgener begynder omkring kl. 06.00. Det er meningen, at de unge med tiden selv skal lære at stå op, så nogen står selv op og andre vækkes af døgnvagten. De er 3 som deles om et bad og toilet i hver ende af huset, så derfor har de faste badeværelsestider, som helst skal overholdes.
Nogen klarer morgenmaden selv og andre har brug for hjælp, så døgnvagten hjælper i større eller mindre grad de enkelte, så deres ugeskema overholdes.

Alt efter hvor de unge går i skole, køres de af os, cykler eller tager toget fra trinbrættet 800 meter væk.

Madmor møder kl. 07.15 og hun har dermed mulighed for lige at give en hånd til døgnvagten, hvis der er behov for det.

Formiddag
Hvis den unge ikke er syg eller har en tid hos lægen, så er der som regel ingen unge i huset fra ca. kl. 08.00 til kl. 12.00. Det afhænger dog helt af den unges nuværende situation.

Formiddagen bruges derfor til at dels at skrive dagbog, men også til at få bestilt lægetider og meget andet.

Frokost
Hvis de unge er tidligt hjemme fra skole, tager de som regel selv lidt frokost eller de som er på Broager støttes i at få fundet noget frokost.

Eftermiddag

Om eftermiddagen har de unge deres huspligter (ADL-træning), hvor de gør rent på værelset, vasker tøj, er ude at handle, har maddag osv.
Der kan også være nogen, som går til en eller anden fritidsaktivitet udenfor Broager. Vi opfordrer og støtter gerne de unges ønsker, så vidt det er muligt. Hvis de har behov for det og kan lade sig gøre, så tager vi gerne med til aktiviteten.

Aften
Hver aften præcis kl. 18.00 spiser vi. De unge har deres faste plads og så sidder pædagogerne over for eller ved siden af.
Vi får varm mad hver aften, hvortil der er et salatfad, hvor de forskellige ting ligger hver for sig. Der serveres vand til maden og kun ved festlige lejligheder serveres der sodavand.

Vi øver meget i at kunne være mange sammen også omkring måltiderne. Enkelte unge kan have brug for at spise selv og så tilgodeser vi det og det er også muligt at forlade bordet, hvis de er pressede.
Hvis de unge snakker, så hindrer vi dem ikke i det, men vi er som personale meget opmærksomme på, at det at skulle spise sammen med andre kan kræve meget energi dels på grund af det sociale og sansefølsomhed, så vi prøver ikke at snakke for meget.

Hver aften kl. 20.00 er der aftenhygge med kaffe, te, vand og frugt. Det er meget bevidst, at vi kalder det aftenhygge. Tidligere kaldte vi det aftenkaffe og kunne ikke forstå, at en af de unge aldrig kom ud. Da vi så spurgte om hvorfor, sagde han: Jeg drikker ikke kaffe. Da vi så forklarede, at der også var det sociale hygge i begrebet, svarede han: Det kunne I jo bare have sagt. Så det er vigtigt i vores verden, hvilket signal ordene sender, fordi de oftest opfattes meget konkret.

Alle aftener undtagen fredage og lørdage samt i ferier ”skal” der være en ro i huset kl. 22.00, da nogen af vores unge er meget lydfølsomme.

Nat
Der er sovende døgnvagt, så de unge kan altid komme og banke på døren ind til vagtværelset, hvis de har brug for hjælp.

Besøg på Broager – familie, venner og kærester er altid velkomne

Familie, venner og kærester er altid velkomne på Broager. Hvert besøg aftales med døgnvagten samt forældrene og de besøgende imellem, hvis beboeren er under 18 år.

Af hensyn til husets planlægning/aftensmad bedes alle besøgene sige farvel inden kl. 17.30.

Alle andre dage vil vi gerne, at man ikke bare lige kommer dumpende. Det gælder både i forhold til forældre, søskende, bedsteforældre, tidligere plejeforældre, en klassekammerat, tidligere unge, bestyrelsesmedlemmer eller andre fx sælgere, at så vil vi meget gerne kontaktes med henblik på at aftale et besøg.

Grunden til dette bunder i den samlede ungegruppes behov for forudsigelighed. Hvis en ung har en dårlig dag (er presset/stresset), så kan han/hun have meget svært ved at tackle, at der nogen i huset, som ikke står på vores hustavle og som de måske aldrig har set før.

Når vi spørger de unge, så er det oftest på grund af:

  • de kan ikke regne ud, hvad der skal ske
  • de ved ikke, hvordan de skal forholde sig
  • de ved ikke, hvad der forventes af dem.

Når der er aftalt et besøg, så sætter vi en brik på opslagstavlen, så de unge kan se det fx kan der stå:

  • Besøg af M og A
  • Forstander møde kl. 10
  • Kursus ml. kl. 8-14
  • Håndværkere i huset.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533