Personale

Personale

Her kan du møde os, der arbejder på Broager. Men inden du stifter nærmere bekendtskab med os hver især, vil vi gerne fortælle, hvad der binder os sammen. Nemlig måden vi arbejder på og vores indfaldsvinkel til at arbejde med unge med autisme.

Det kræver mange års erfaring at arbejde med mennesker med en autismediagnose, for der gælder helt andre spilleregler på dette område, end der gør på andre.

For os, som ikke har autisme (man kalder os neurotypikere) gælder det, at vi aldrig kan lære at tænke “autistisk”. Det kan vi ikke, fordi vi har ikke prøvet det på egen krop. Men vi kan gøre os umage med at prøve at forstå, og her vil det være på sin plads at citere “Sand hjælpekunst” af Søren Kierkegaard:

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår…. al sand Hjælpen begynder [derfor] med en Ydmygelse; Hjælperen må først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene…. at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstå hvad den Anden forstår.

Det vigtigste for os, der arbejder med autisme, er derfor at vi er ydmyge. At vi som fagfolk prøver på at forstå i stedet for at tro, at vi ved, hvad den anden har brug for. Vi kan læse meget i bøger, men det er langt bedre at få viden fra den, der har prøvet det på egen krop og med deres egne ord. Det er guld værd.

Opholdsstedet Broager har arbejdet med unge med autismediagnoser siden 2003 og vi lægger vægt på hele tiden at have de bedst kvalificerede medarbejdere og vi videreuddanner os kontinuerligt. Vi deltager hvert år med stor glæde på Skivekonferencen og SIKON. Samtidig vægter vi også, at vi spænder vidt i personalegruppen og kan supplere hinanden på tværs af alder, køn samt livs- og erhvervserfaringer.

Mød os hver især herunder.

LEDELSE:

Carina Sjøberg
Forstander og Socialpædagog

Carina er altid parat til at arrangere og få de unge med til aktiviteter, der tager udgangspunkt i de unges interesser og ønsker fx kunstudstilling, aktivitetsdag i skoven, madprojekter som fx flødebolleprojekt.

Carina er med til at holde oplæg om autisme for fagfolk. Derudover er hun autismekonsulent og voksenmentor/bostøtte.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2006
 • Praktikvejlederkursus
 • Kursus i relationsorienteret pædagogik
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Grundlæggende kursus om autisme
  • Grundlæggende kursus om TEEACH og visualisering
  • KAT-kassen
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse V/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
  • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Internt Broager kursus i teambuilding

FASTE MEDARBEJDERE:

Marianne Jensen
Socialpædagog

Marianne har været fastansat siden 2007 og er en af dem, som kender huset bedst.

Marianne er vores arbejdsmiljørepræsentant og medicinansvarlig. Hun har tidligere arbejdet i fisken i Hirtshals. Marianne har meget fokus på, at Broager skal virke som et hyggeligt hjem.

Marianne er også voksenmentor/bostøtte.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2007
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • KAT-kassen
  • Relationskursus
  • Årsag til autismespektrumforstyrrelser – hvor står vi nu?
  • Aspergers Syndrom – hvad betyder det for mig?
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne
  • Intern temadag v/Dorthe Hölck og Anja Hende
  • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
  • Interne temadage om TEACCH v/Special- og VISO-konsulent Camilla Magnussen.
  • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Pædagogisk kropsmassage modul 1 og
 • Personaletræning med fokus på assertiv kommunikation
 • Praktikvejlederkursus
 • Svømmelæreruddannelsen
 • Medicinhåndtering
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Pædagogisk massage
 • Førstehjælpskursus
 • Dykkercertifikat B
 • Internt Broager kursus i teambuilding

Kamilla Pedersen
Socialpædagog

Kamilla blev fastansat første gang på Broager i august 2013. Efter en kort pause , hvor hun arbejdede med autisme et andet sted, er hun nu tilbage på Broager og har siden 2015 været fastansat og det er vi meget glade for.

Kamilla brænder for selve Broager og arbejdet med vores unge. Kamilla har arbejdet inden for autismeområdet siden 2011 blandt andet som støttekontakt person i hjemme for en familie med 2 børn, der begge havde autisme. Kamilla er praktikvejleder for pædagogstuderende.

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet pædagog i 2013
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne.

Henrik K. Ottesen
Socialpædagog

Henrik er efter et barselsvikariat blevet fastansat. Han var i 2013 ligeledes ansat i et vikariat på Broager og før det arbejdet på Center Vadgård ved Sdr. Onsild, som også arbejder med beboere med autisme.

Henrik er altid glad og positiv og ikke bange for at tage fat, uanset om det er en pædagogisk eller praktisk opgave. Han har en herlig ligefrem helt nede på jorden måde at tackle tingene på.

Henrik er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Uddannelse og kurser:

 • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Førstehjælpskursus

Stevie Bandholm Sandager
Socialpædagog

Stevie har tidligere været studerende i sin 3. praktik fra d. 1. juni – 30. november 2019.

Stevie fortsatte som vikar indtil vi med glæde kunne fastansatte Stevie     d.1. juli 2020 efter endt uddannelse.

Han bruger sin fritid sammen med sin lille familie og vennerne. Han gamer også en del CS:GO, og Rocket League. Stevie kan også godt lide musik og tager tit til koncerter med sin kone.

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet Socialpædagog juni 2020
 • Grundlæggende autismeforståelse og DDV (Det Der Virker) v/Svend Erik K. Sørensen.
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge

Trine Winther Jensen
Socialpædagog

Trine træner en del i sin fritid, både styrke og løbe træner, er altid klar på en snak og en gåtur.

Dan Søndergaard
Socialpædagog

Dan er vendelbo med stort V og selvom vendelboer har ry for at beskedne, så mente han alligevel, at der under hans billede skulle stå:

 • Broagers stjerne og ubestridte flotteste vikar
 • God til relationsdannelse
 • Skaber godt arbejdsmiljø med mange dårlige vittigheder 🙂

Karina Møller Christiansen
Socialpædagog

Karina har tidligere været studerende i sin 3. praktik på Broager.

Helle Goul Jørgensen

Socialpædagog

Tine Lind Nielsen

Socialpædagog

Tine har tidligere været studerende i sin 3. praktik på Broager.

STUDERENDE:

Sussi

Pædagogstuderende i 3. praktik

Sussi er vores studerende i perioden 1. juni 2021 til og med 31. december 2021.

SERVICE:

Tina Thoft
Madmor/husassistent

Tina er vores dejlige madmor/husassistent, er fleksjobber med skånehensyn, på en 37 timers stilling.

Tina er uddannet køkkenassistent og tager sig primært af at udarbejde menuplan samt forberede maden til om aftenen og så sørger hun for at der ofte dufter af hjemmebag både til de unges madpakker og hygge.

Tina har været fastansat siden 2010 og er vores glade centrum, altid i godt humør og der er styr på tingene, dvs. orden på indkøb, hvad der er i skabe, i kælderen, i fryseren osv. osv. – det er skønt for os andre.

Kurser inden for autismeområdet:

 • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
 • Førstehjælpskursus

Kim G. Sørensen
Servicemedarbejder

Kim er ansat som servicemedarbejder og hjælper med rengøring på vores fællesarealer. Kim er uddannet socialpædagog og har været fisker i mange år og er nu ansat i fleksjob. Fritiden bliver brugt på familien.

Dan B. Iversen
Pedel

Dan er vores altid glade pedel, som ordner stort og småt og har været fastansat siden 2016. Dan er uddannet murer, men er nu i fleksjob. Dan bruger sin fritid på sine 2 små børn, lidt fitness og sit hus.

VIKARER:

Ud over det faste personale, så har vi en fast stab af vikarer, som vi fortrinsvis bruger ved ændringer i vagtplanen og derfor ikke kan indkalde fast personale ud over deres normale 37 timer. Det er vigtigt for os, at alle vikarer er kendte med husets og de unges rutiner samt de aftaler og husregler der er og derfor har vi en fast vikarstab.

Hanne Kjelgaard
Pædagogstuderende

Louise Stokkendal Pedersen
Socialpædagog

Louise er i sin fritid sammen med sine venner og familie samt sin hest Malica.

 • Uddannet Socialpædagog januar 2020

Cecilie

Pædagogmedhjælper

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme