Personale

Personale

Her kan du møde os, der arbejder på Broager. Men inden du stifter nærmere bekendtskab med os hver især, vil vi gerne fortælle, hvad der binder os sammen. Nemlig måden vi arbejder på og vores indfaldsvinkel til at arbejde med unge med autisme.

Det kræver mange års erfaring at arbejde med mennesker med en autismediagnose, for der gælder helt andre spilleregler på dette område, end der gør på andre.

For os, som ikke har autisme (man kalder os neurotypikere) gælder det, at vi aldrig kan lære at tænke “autistisk”. Det kan vi ikke, fordi vi har ikke prøvet det på egen krop. Men vi kan gøre os umage med at prøve at forstå, og her vil det være på sin plads at citere “Sand hjælpekunst” af Søren Kierkegaard:

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår…. al sand Hjælpen begynder [derfor] med en Ydmygelse; Hjælperen må først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene…. at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstå hvad den Anden forstår.

Det vigtigste for os, der arbejder med autisme, er derfor at vi er ydmyge. At vi som fagfolk prøver på at forstå i stedet for at tro, at vi ved, hvad den anden har brug for. Vi kan læse meget i bøger, men det er langt bedre at få viden fra den, der har prøvet det på egen krop og med deres egne ord. Det er guld værd.

Opholdsstedet Broager har arbejdet med unge med autismediagnoser siden 2003 og vi lægger vægt på hele tiden at have de bedst kvalificerede medarbejdere og vi videreuddanner os kontinuerligt. Vi deltager hvert år med stor glæde på Skivekonferencen og SIKON. Samtidig vægter vi også, at vi spænder vidt i personalegruppen og kan supplere hinanden på tværs af alder, køn samt livs- og erhvervserfaringer.

Mød os hver især herunder.

LEDELSE:

Carina: Forstander

Carina er uddannet socialpædagog og har været ansat på Broager siden 2005, som socialpædagog og siden hen været stedfortræder og konstitueret forstander.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenna: Souschef

Tenna er uddannet socialpædagog og startede på Broager i oktober 2023.

FASTE MEDARBEJDERE:

Marianne: Socialpædagog

Marianne har været fastansat siden 2007.

Marianne er medicinansvarlig.

Henrik: Socialpædagog

Henrik har været ansat ved Broager siden 2017.

Henrik er arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Trine: Socialpædagog

Trine er strukturansvarlig.

Dan: Socialpædagog

Helle: Socialpædagog

Helle er vores praktikvejleder.

Tine: Socialpædagog

Tine er strukturansvarlig.

Charlotte: Socialpædagog

Charlotte er medicinansvarlig.

Linda: Socialpædagog

Theis: Socialpædagog

Jesper: Socialpædagog

 

 

 

 

 

 

 Line: Pædagogisk medarbejder

 

STUDERENDE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signe: Signe er vores studerende i 3. praktikperiode, og skal være ved os i perioden fra den 1. december 2023 til 31. maj 2024

ADMINISTRATION:

Helene: Administrativ medarbejder

SERVICE:

Tina: Madmor/husassistent

Kim: Servicemedarbejder

Dan: Pedel

 

VIKARER:

Ud over det faste personale, så har vi en fast stab af vikarer, som vi fortrinsvis bruger ved ændringer i vagtplanen og derfor ikke kan indkalde fast personale ud over deres normale 37 timer. Det er vigtigt for os, at alle vikarer er kendte med husets og de unges rutiner samt de aftaler og husregler der er og derfor har vi en fast vikarstab.

Emilia

 

 

 

 

 

 

 

Jan

Lukas

Helle

Lasse

 

Schanne

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533