Personale

Personale

Her kan du møde os, der arbejder på Broager. Men inden du stifter nærmere bekendtskab med os hver især, vil vi gerne fortælle, hvad der binder os sammen. Nemlig måden vi arbejder på og vores indfaldsvinkel til at arbejde med unge med autisme.

Det kræver mange års erfaring at arbejde med mennesker med en autismediagnose, for der gælder helt andre spilleregler på dette område, end der gør på andre.

For os, som ikke har autisme (man kalder os neurotypikere) gælder det, at vi aldrig kan lære at tænke “autistisk”. Det kan vi ikke, fordi vi har ikke prøvet det på egen krop. Men vi kan gøre os umage med at prøve at forstå, og her vil det være på sin plads at citere “Sand hjælpekunst” af Søren Kierkegaard:

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår…. al sand Hjælpen begynder [derfor] med en Ydmygelse; Hjælperen må først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene…. at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstå hvad den Anden forstår.

Det vigtigste for os, der arbejder med autisme, er derfor at vi er ydmyge. At vi som fagfolk prøver på at forstå i stedet for at tro, at vi ved, hvad den anden har brug for. Vi kan læse meget i bøger, men det er langt bedre at få viden fra den, der har prøvet det på egen krop og med deres egne ord. Det er guld værd.

Opholdsstedet Broager har arbejdet med unge med autismediagnoser siden 2003 og vi lægger vægt på hele tiden at have de bedst kvalificerede medarbejdere og vi videreuddanner os kontinuerligt. Vi deltager hvert år med stor glæde på Skivekonferencen og SIKON. Samtidig vægter vi også, at vi spænder vidt i personalegruppen og kan supplere hinanden på tværs af alder, køn samt livs- og erhvervserfaringer.

Mød os hver især herunder.

LEDELSE:

Carina
Forstander

Carina er uddannet socialpædagog og har været ansat på Broager siden 2005, som socialpædagog og siden hen været stedfortræder og konstitueret forstander.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2006
 • Praktikvejlederkursus
 • Kursus i relationsorienteret pædagogik
 • Kursus i magtanvendelse over for børn, unge og voksenområdet v/LOS

Kurser inden for autismeområdet:

 • Grundlæggende kursus om autisme
 • Grundlæggende kursus om TEEACH og visualisering
 • KAT-kassen
 • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
 • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin – 2021
  – Søvn
  – Autisme i et neuropsykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
 • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Internt Broager kursus i teambuilding
 • Arbejdsmiljø uddannelse – 2021
 • Igangværende med diplom i ledelse
 • Arbejdsmiljø uddannelse

FASTE MEDARBEJDERE:

Marianne 
Socialpædagog

Marianne har været fastansat siden 2007 og er en af dem, som kender huset bedst.

Marianne er vores arbejdsmiljørepræsentant og medicinansvarlig. Hun har tidligere arbejdet i fisken i Hirtshals. Marianne har meget fokus på, at Broager skal virke som et hyggeligt hjem.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2007
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • KAT-kassen
  • Relationskursus
  • Årsag til autismespektrumforstyrrelser – hvor står vi nu?
  • Aspergers Syndrom – hvad betyder det for mig?
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne
  • Intern temadag v/Dorthe Hölck og Anja Hende
  • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
  • Interne temadage om TEACCH v/Special- og VISO-konsulent Camilla Magnussen.
  • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Pædagogisk kropsmassage modul 1 og
 • Personaletræning med fokus på assertiv kommunikation
 • Praktikvejlederkursus
 • Svømmelæreruddannelsen
 • Medicinhåndtering
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Pædagogisk massage
 • Førstehjælpskursus
 • Dykkercertifikat B
 • Internt Broager kursus i teambuilding
 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Kursus i magtanvendelse
 • Lets visualize
 • Medicin håndtering 2021

Kamilla
Socialpædagog

Kamilla blev fastansat første gang på Broager i august 2013. Efter en kort pause , hvor hun arbejdede med autisme et andet sted, er hun nu tilbage på Broager og har siden 2015 været fastansat og det er vi meget glade for.

Kamilla brænder for selve Broager og arbejdet med vores unge. Kamilla har arbejdet inden for autismeområdet siden 2011 blandt andet som støttekontakt person i hjemme for en familie med 2 børn, der begge havde autisme. Kamilla er praktikvejleder for pædagogstuderende.

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet pædagog i 2013
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne.
 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse
 • Lets visualize
 • Praktikvejleder kursus

Henrik
Socialpædagog

Henrik er efter et barselsvikariat blevet fastansat. Han var i 2013 ligeledes ansat i et vikariat på Broager og før det arbejdet på Center Vadgård ved Sdr. Onsild, som også arbejder med beboere med autisme.

Henrik er altid glad og positiv og ikke bange for at tage fat, uanset om det er en pædagogisk eller praktisk opgave. Han har en herlig ligefrem helt nede på jorden måde at tackle tingene på.

Henrik er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Uddannelse og kurser:

 • I gang med akademiuddannelsen I social pædagogik
 • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse

Stevie 
Socialpædagog

Stevie har tidligere været studerende i sin 3. praktik fra d. 1. juni – 30. november 2019.

Stevie fortsatte som vikar indtil vi med glæde kunne fastansatte Stevie     d.1. juli 2020 efter endt uddannelse.

Han bruger sin fritid sammen med sin lille familie og vennerne. Han gamer også en del CS:GO, og Rocket League. Stevie kan også godt lide musik og tager tit til koncerter med sin kone.

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet Socialpædagog juni 2020
 • Grundlæggende autismeforståelse og DDV (Det Der Virker) v/Svend Erik K. Sørensen.
 • Arbejdsmiljø uddannelse
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse

Trine
Socialpædagog

Trine træner en del i sin fritid, både styrke og løbe træner, er altid klar på en snak og en gåtur.

Dan 
Socialpædagog

Dan er vendelbo med stort V og selvom vendelboer har ry for at beskedne, så mente han alligevel, at der under hans billede skulle stå:

 • Broagers stjerne og ubestridte flotteste vikar
 • God til relationsdannelse
 • Skaber godt arbejdsmiljø med mange dårlige vittigheder 🙂

Uddannelse og kurser:

 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse

 

Helle 

Socialpædagog

Uddannelse og kurser:

 • Autisme forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse

Tine

Socialpædagog

Tine har tidligere været studerende i sin 3. praktik på Broager.

Uddannelse og kurser:

 • I gang med Socialpædagoguddannelsen 
 • forløb v/ psykolog Catrine Madsin
  – Søvn
  – Autisme i et neuro psykologisk perspektiv
  – Sociale historier
 • Førstehjælpskursus
 • Kursus i magtanvendelse

Charlotte

Socialpædagog

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet Socialpædagog
 • kandidat i læring og forandringsprocesser

STUDERENDE:

 

Helle

Pædagogstuderende i 3. praktik

Helle er  vores studerende i perioden 1. december 2022 til og med 1. juni 2023.

Administrativ:

Pernille

Administrativmedarbejder

 

SERVICE:

Tina
Madmor/husassistent

Tina er vores dejlige madmor/husassistent, er fleksjobber med skånehensyn, på en 37 timers stilling.

Tina er uddannet køkkenassistent og tager sig primært af at udarbejde menuplan samt forberede maden til om aftenen og så sørger hun for at der ofte dufter af hjemmebag både til de unges madpakker og hygge.

Tina har været fastansat siden 2010 og er vores glade centrum, altid i godt humør og der er styr på tingene, dvs. orden på indkøb, hvad der er i skabe, i kælderen, i fryseren osv. osv. – det er skønt for os andre.

Kurser inden for autismeområdet:

 • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
 • Førstehjælpskursus

 

Kim 
Servicemedarbejder

Kim er ansat som servicemedarbejder og hjælper med rengøring på vores fællesarealer. Kim er uddannet socialpædagog og har været fisker i mange år og er nu ansat i fleksjob. Fritiden bliver brugt på familien.

Dan 
Pedel

Dan er vores altid glade pedel, som ordner stort og småt og har været fastansat siden 2016. Dan er uddannet murer, men er nu i fleksjob. Dan bruger sin fritid på sine 2 små børn, lidt fitness og sit hus.

VIKARER:

Ud over det faste personale, så har vi en fast stab af vikarer, som vi fortrinsvis bruger ved ændringer i vagtplanen og derfor ikke kan indkalde fast personale ud over deres normale 37 timer. Det er vigtigt for os, at alle vikarer er kendte med husets og de unges rutiner samt de aftaler og husregler der er og derfor har vi en fast vikarstab.

 

Jesper

Vibeke

Louise

Cecilia

 

Maggie

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533