Personale

Personale

Her kan du møde os, der arbejder på Broager. Men inden du stifter nærmere bekendtskab med os hver især, vil vi gerne fortælle, hvad der binder os sammen. Nemlig måden vi arbejder på og vores indfaldsvinkel til at arbejde med unge med autisme.

Det kræver mange års erfaring at arbejde med mennesker med en autismediagnose, for der gælder helt andre spilleregler på dette område, end der gør på andre.

For os, som ikke har autisme (man kalder os neurotypikere) gælder det, at vi aldrig kan lære at tænke “autistisk”. Det kan vi ikke, fordi vi har ikke prøvet det på egen krop. Men vi kan gøre os umage med at prøve at forstå, og her vil det være på sin plads at citere “Sand hjælpekunst” af Søren Kierkegaard:

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår…. al sand Hjælpen begynder [derfor] med en Ydmygelse; Hjælperen må først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene…. at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstå hvad den Anden forstår.

Det vigtigste for os, der arbejder med autisme, er derfor at vi er ydmyge. At vi som fagfolk prøver på at forstå i stedet for at tro, at vi ved, hvad den anden har brug for. Vi kan læse meget i bøger, men det er langt bedre at få viden fra den, der har prøvet det på egen krop og med deres egne ord. Det er guld værd.

Opholdsstedet Broager har arbejdet med unge med autismediagnoser siden 2003 og vi lægger vægt på hele tiden at have de bedst kvalificerede medarbejdere og vi videreuddanner os kontinuerligt. Vi deltager hvert år med stor glæde på Skivekonferencen og SIKON. Samtidig vægter vi også, at vi spænder vidt i personalegruppen og kan supplere hinanden på tværs af alder, køn samt livs- og erhvervserfaringer.

Mød os hver især herunder.

LEDELSE

Svend Erik K. Sørensen
Forstander

Svend Erik har været ansat som forstander på Opholdsstedet Broager siden den 16. februar 2011. Han har tidligere arbejdet som pædagog indenfor normal- og det socialpædagogiske område, som kommunal sagsbehandler, i forskellige konsulentfunktioner og som leder både indenfor det kommunale og det private arbejdsmarked.

Svend Erik holder oplæg om autisme for familier og fagfolk.

Derudover rådgiver han familier, hvor der er personer med autisme i familien

Han er også mentor for personer med autisme.

Den vigtigste værdi for Svend Erik er ordentlighed, både i forhold til vores unge, men også i forhold til forældre, personalet og samarbejdspartnere.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog i år 2000
 • Akademimerkonomuddannelse “Ledelse i praksis”
 • Projektleder
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Kursus i Personalejura
 • Proceskonsulent
 • Leankonsulent inden for administration og IT
 • Kursus i resultatdokumentation
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Grundkursus for fagpersoner om autismespektrumforstyrrelser
  • Piger og autisme
  • Sociale historier blandt andet ved Tine Bilgram
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i sociale historier
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Seminar om Neuropædagogik v/Peter Thybo
  • Seminar om Autisme og stress v/Michael McCreadie
  • Autisme, adfærd og psykisk sårbarhed v/Bo Hejlskov Elvén
  • De forunderlige sanser v/Kirsten Bundgaard
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne
  • Intern temadag v/Dorthe Hölck og Anja Hende
  • Temadag om Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen
  • Interne temadage om TEACCH v/Special- og VISO-konsulent Camilla Magnussen.
  • Autisme og arbejdsliv – når forskellighed bliver vores styrke
  • Når angst rammer børn med autisme
  • I en verden af stress
 • Kursus i “Skriv så det fænger på hjemmesiden”
 • Førstehjælpskursus
 • Alment idrætsinstruktøruddannelse v/Dansk Idrætsforbund
 • Diverse kurser inden for den sociale lovgivning
 • Kurser i teambuilding både på Broager og andre steder
 • Tidsstudietekniker
 • Håndværksmæssig uddannelse
 • 30 års erfaring indenfor fitnesstræning og kostvejledning samt eget motionscenter.

FASTE MEDARBEJDERE

Marianne Jensen
Autismepædagog

Marianne har været fastansat siden 2007 og er en af dem, som kender huset bedst.

Marianne er vores arbejdsmiljørepræsentant og medicinansvarlig. Hun har tidligere arbejdet i fisken i Hirtshals. Marianne har meget fokus på, at Broager skal virke som et hyggeligt hjem.

Marianne er også voksenmentor/bostøtte.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2007
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • KAT-kassen
  • Relationskursus
  • Årsag til autismespektrumforstyrrelser – hvor står vi nu?
  • Aspergers Syndrom – hvad betyder det for mig?
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne
  • Intern temadag v/Dorthe Hölck og Anja Hende
  • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
  • Interne temadage om TEACCH v/Special- og VISO-konsulent Camilla Magnussen.
  • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Pædagogisk kropsmassage modul 1 og
 • Personaletræning med fokus på assertiv kommunikation
 • Praktikvejlederkursus
 • Svømmelæreruddannelsen
 • Medicinhåndtering
 • Arbejdsmiljøuddannelse
 • Pædagogisk massage
 • Førstehjælpskursus
 • Dykkercertifikat B
 • Internt Broager kursus i teambuilding

Carina Sjøberg
Stedfortræder og Autismepædagog

Carina har været fastansat siden 2007. Hun er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og vagtplanlægger.

Carina er altid parat til at arrangere og få de unge med til aktiviteter, der tager udgangspunkt i de unges interesser og ønsker fx kunstudstilling, aktivitetsdag i skoven, madprojekter som fx flødebolleprojekt.

Carina er med til at holde oplæg om autisme for fagfolk. Derudover er hun autismekonsulent og voksenmentor/bostøtte.

Uddannelser og kurser:

 • Uddannet pædagog år 2006
 • Praktikvejlederkursus
 • Kursus i relationsorienteret pædagogik
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Grundlæggende kursus om autisme
  • Grundlæggende kursus om TEEACH og visualisering
  • KAT-kassen
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse V/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Mentaliseringsbaseret terapi og familiebehandling v/psykolog Maja Jakobsen.
  • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Internt Broager kursus i teambuilding

Kamilla Pedersen
Strukturansvarlig og Autismepædagog

Kamilla blev fastansat første gang på Broager i august 2013. Efter en kort pause , hvor hun arbejdede med autisme et andet sted, er hun nu tilbage på Broager og har siden 2015 været fastansat og det er vi meget glade for.

Kamilla brænder for selve Broager og arbejdet med vores unge. Kamilla har arbejdet inden for autismeområdet siden 2011 blandt andet som støttekontakt person i hjemme for en familie med 2 børn, der begge havde autisme. Kamilla er praktikvejleder for pædagogstuderende.

Uddannelse og kurser:

 • Uddannet pædagog i 2013
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Kurser inden for autismeområdet:
  • Internt Broager kursus i fælles autismeforståelse
  • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
  • Internt Broager kursus: Fra bibel til daglig praksis v/Hanne Veje
  • Intern temadag v/Kirsten Bundgaard og Pernille Fynne.

Henrik K. Ottesen
Autismepædagog

Henrik er efter et barselsvikariat blevet fastansat. Han var i 2013 ligeledes ansat i et vikariat på Broager og før det arbejdet på Center Vadgård ved Sdr. Onsild, som også arbejder med beboere med autisme.

Henrik er altid glad og positiv og ikke bange for at tage fat, uanset om det er en pædagogisk eller praktisk opgave. Han har en herlig ligefrem helt nede på jorden måde at tackle tingene på.

Uddannelse og kurser:

 • Kursus i sociale historier v/Specialkonsulent og kognitiv terapeut Tine Bilgram.
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge
 • Førstehjælpskursus

Preben Lauritsen
Autismepædagog

Preben er uddannet lærer og har tidligere undervist i specialklasser.  Preben er som I ser en smilende person og positiv i sin tilgang til tingene og meget videbegærlig. Fritiden går med familien, køre MTB, svømning og yoga. Han interesserer sig også for basketball, bordtennis og skak.

Uddannelse og kurser:

 • Grundlæggende autismeforståelse og DDV (Det Der Virker) v/Svend Erik K. Sørensen.
 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge

STUDERENDE

Thomas Karlsen
Pædagogstuderende

Thomas er vores studerende i perioden 1. december 2020 til og med 31. maj 2020.

Hans store fritidsinteresse er fodbold og er spillende træner i Hjørring AIK Frem. Udenfor fodboldsæsonen løber og cykler han og så er han et stort familiemenneske.

SERVICE

Tina Thoft
Madmor/husassistent

Tina er en af vores 2 dejlige madmødre/husassistenter, hvor de begge er fleksjobbere med skånehensyn. De deler en 37 timers stilling.

Tina er uddannet køkkenassistent og tager sig primært af at udarbejde menuplan samt forberede maden til om aftenen og så sørger hun for at der ofte dufter af hjemmebag både til de unges madpakker og hygge.

Tina har været fastansat siden 2010 og er vores glade centrum, altid i godt humør og der er styr på tingene, dvs. orden på indkøb, hvad der er i skabe, i kælderen, i fryseren osv. osv. – det er skønt for os andre.

Kurser inden for autismeområdet:

 • Internt Broager kursus i grundlæggende autismeforståelse v/Svend Erik K. Sørensen
 • Førstehjælpskursus

Kim G. Sørensen
Servicemedarbejder

Kim er ansat som servicemedarbejder og hjælper med rengøring på vores fællesarealer. Kim er uddannet socialpædagog og har været fisker i mange år og er nu ansat i fleksjob. Fritiden bliver brugt på familien.

Dan B. Iversen
Pedel

Dan er vores altid glade pedel, som ordner stort og småt og har været fastansat siden 2016. Dan er uddannet murer, men er nu i fleksjob. Dan bruger sin fritid på sine 2 små børn, lidt fitness og sit hus.

VIKARER

Ud over det faste personale, så har vi en fast stab af vikarer, som vi fortrinsvis bruger ved ændringer i vagtplanen og derfor ikke kan indkalde fast personale ud over deres normale 37 timer. Det er vigtigt for os, at alle vikarer er kendte med husets og de unges rutiner samt de aftaler og husregler der er og derfor har vi en fast vikarstab.

Dan Søndergaard
Socialpædagog

Dan er vendelbo med stort V og selvom vendelboer har ry for at beskedne, så mente han alligevel, at der under hans billede skulle stå:

 • Broagers stjerne og ubestridte flotteste vikar
 • God til relationsdannelse
 • Skaber godt arbejdsmiljø med mange dårlige vittigheder 🙂

Birgitte Larsen
Snart pædagogstuderende

Birgitte nyder livet med sin lille søn Tobias.

I hendes fritid træner hun, læser, maler og spiller lidt musik.

Birgitte kan godt lide at lave noget kreativt, men også noget fysisk både indendørs og udendørs.

Hun er altid glad og nyder at være i selskab med andre.

Michael Pedersen
Pædagogstuderende

Michael skrev følgende om sig selv i sin præsentation:

“Mine interesser er at spille spil blandt andet FIFA og Counter Strike. Jeg dyrker motion så som træning, løbe/gå ture, Cykling og svømning. Jeg har lavet en halv ironman og ellers er jeg uddannet fitnessinstruktør.

Jeg elsker fisketure og ture ved stranden.

Jeg har været 8 år i militæret.”

Kasper Just Lassen
Pædagogstuderende

Kasper er vores studerende i perioden 1. december 2018 til og med 31. maj 2019.

 • Kursus i magtanvendelse over for børn og unge v/Juridisk konsulent Malene Larsen, LOS
  • Gennemgang af regler med videre for området (Lov om voksenansvar)
  • Grundlæggende rettigheder og selvbestemmelsesretten
  • Omsorgspligten voksenansvar og de generelle principper for magtanvendelser
  • Registrering og indberetning af magtanvendelser
  • Nødret og nødværge

 

Karina Møller Christiansen
Pædagog

Karina har tidligere været studerende i 3. praktik på Broager og vi har været så heldige, at hun fortsatte som vikar.

Stevie Bandholm Sandager
Vikar

Stevie har tidligere været studerende og vi er glade for, at han er fortsat som vikar.

Han bruger sin fritid sammen med sin lille familie og vennerne. Han gamer også en del og lytter til musik.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: broager@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Download guide: 10 råd til det gode ungdomsliv med autisme