Værdigrundlag

Værdigrundlag

På Opholdsstedet Broager tager vi udgangspunkt i humanismen og ser vores unge som enkeltstående og unikke mennesker. Det harmonerer efter vores mening godt med den grundlæggende holdning inden for autismeområdet, hvor man siger: “Har du set en med autisme, har du set én med autisme”.

Vi er med andre ord bevidste om, at mennesker med autisme har en fælles autistisk kerne, men derudover er de som alle andre unikke og præget af arv og miljø.
Samtidig tager vores arbejde udgangspunkt i den pædagogiske metode TEACCH, som siger, at det er forældrene, som er eksperter på deres barn, mens vi som fagpersoner er “eksperter” på autisme.
Menneskesynet bag TEACCH handler grundlæggende om at anerkende personens måde at være på med respekt for vedkommendes interesser og særpræg.

Det handler ikke om at normalisere personen, men om at støtte den enkelte i forhold til dennes ressourcer og udviklingsmuligheder.

Så de skal ikke presses ind i den neurotypiske måde at se og forstå verden, det er os, som skal tilpasse os og hjælpe dem med at være i den neurotypiske verden

Vi ved, at mennesker med autisme har svært ved at begå sig socialt. Svært ved at forstå hvad der sker mellem mennesker og hvordan man skaber kontakt og beholder den. Så for at vores unge fremover kan få succes i samværet med andre, forsøger vi at lære dem nogle enkle samværskompetencer.

5 værdier som kendetegner Broager

  • Høj pædagogisk faglighed med efteruddannelse af personalet
  • Hjemlige og trygge rammer, hvor både vores unge og personalet kan lide at være
  • Hjertevarme og gode relationer til vores unge og deres familier
  • Humor og positiv ånd
  • Helhedsorienteret indsats

Høj pædagogisk faglighed med efteruddannelse af personalet
Vi sætter en ære i konstant at gøre vores behandlingsarbejde så godt som overhovedet muligt. Det betyder, at vi hele tiden følger med i, hvad der sker på autismeområdet og udvælger relevante kurser eller efteruddannelse, som enten hele personalegruppen eller udvalgte medarbejdere skal opkvalificeres inden for.

Temadagene har fokuseret på, at alle ansatte har en fælles faglig autismeforståelse, som danner rammen for vores pædagogiske behandlingsarbejde og arbejdsmetoder. Herudover deltager vi jævnligt på den nationale autismekonference SIKON og Skivekonferencen.

Hjemlige og trygge rammer
Selvom opholdsstedet Broager er en institution, er det også vores beboeres hjem, og det sætter vi en ære i at respektere og handle ud fra. Vi forsøger at leve som en almindelig familie, hvor de voksne handler ud fra fælles normer og værdier, så vi kan være gode, positive rollemodeller for de unge. Læs mere om Livet på Broager.

Hjertevarme og gode relationer til vores unge og deres familier
Vi har hjertet og ordentligheden med i vores arbejde med de unge og i kontakten og samarbejdet med de unges familier. Det er også den tilgang, vi forsøger at lære de unge, mens de bor her. Vi har altid tid til at lytte og snakke eller drikke en kop kaffe, når forældre eller familiemedlemmer kommer på besøg.

Humor og positiv ånd
Smilet er den korteste afstand mellem mennesker. Det er sandhed, som vi her på Broager har gjort til en dyd. Vi tilgår vores daglige arbejde og samværet med hinanden med et positivt sind og gerne med en humoristisk vinkel. Humor forstås forskelligt og derfor bruger vi humor på en respektfuld måde, men også som et pædagogisk kommunikativt redskab, hvor vi kan iagttage, hvordan den enkelte unge forstår sproget, vendinger, mimikken og det usagte.

Helhedsorienteret behandlingsindsats
Vi kan meget mere sammen end hver for sig – det er vores udgangspunkt. Konkret betyder det, at vi inddrager alle med relevans i vores behandlingsarbejde.
De første er naturligvis de unge selv. De skal have indflydelse på så meget, som de kan overskue i forhold til deres alder og modenhed. Dernæst er det de unges forældre/plejeforældre eller værger.

Vi støtter os til tankegangen fra TEACCH, der siger, at forældrene er eksperter på deres børn, mens vi som fagpersoner er eksperter på autisme. Derudover ønsker vi et tæt samarbejde med skole-/uddannelsesinstitutioner, fritidstilbud, sundhedsvæsenet, kommunerne og andre.

Fordi det er den fælles indsats, der giver resultat.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533