Skoletilbud og beskæftigelse

Skoletilbud

De fleste af vores unge er i en eller anden slags uddannelsesforløb. Opholdsstedet Broager har ikke intern skole, så derfor går de i skole udenfor matriklen.

Det kan være i en kontaktklasse eller K-klasse som det oftest kaldes. Det er et skole – og fritidstilbud til børn med primært vanskeligheder inden for autismespektret. PPR i Hjørring visiterer til K-klasserne på Højene Skole.
Det kan også være K-klasser på andre skoler, det afhænger helt af hvor den unge har gået, inden de indskrives på Broager.

Det kan også være et STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Det kan også være en helt ordinær lærlinge- eller elevplads, hvor der så er ekstra støtte.

Mulighederne er mange, det afhænger af den unges funktionsniveau og behov.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 98 94 28 68 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Ledig plads på Broager

Vi har i øjeblikket en ledig plads på Broager
Du er velkommen til at kontakte leder Carina direkte på 3032 0692,
hvis du ønsker yderlige oplysninger.