Skoletilbud

Skoletilbud

De fleste af vores unge er i en eller anden slags uddannelsesforløb. Opholdsstedet Broager har ikke intern skole, så derfor går de i skole udenfor matriklen.

Det kan være i en kontaktklasse eller K-klasse som det oftest kaldes. Det er et skole – og fritidstilbud til børn med primært vanskeligheder inden for autismespektret. PPR i Hjørring visiterer til K-klasserne på Højene Skole.
Det kan også være K-klasser på andre skoler, det afhænger helt af hvor den unge har gået, inden de indskrives på Broager.

De kan også være visiteret til en specialskole så som Egebakken.

Det kan også være et STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Det kan også være en helt ordinær lærlinge- eller elevplads, hvor der så er ekstra støtte.

Mulighederne er mange, det afhænger af den unges funktionsniveau og behov.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533