Historie

Historie

Efter en studietur til London for medarbejdere ved Højene Skole i Hjørring blev idéen om en indsats for unge med kontaktvanskeligheder født i oktober 1999. Initiativtagere var Erik Christoffersen, Keld Kjeldsen samt Kaj Frederiksen. Efter et møde på Vestbjerg Skole i maj 2000 blev der nedsat en projektgruppe bestående af følgende personer:

  • Bernd Weibeck, forældrerepræsentant
  • Hanne Møller, forældrerepræsentant
  • Kaj Frederiksen, forstander på Hjørring Friskole
  • Erik Christoffersen, tidligere kurator i Hjørring Kommune
  • Keld Kjeldsen, lærer i Nordjylland Amts kontaktklasseafdeling i Hjørring Kommune ved Højene Skole

Oprindeligt var planen at etablere en efterskole, men projektet blev ændret til et opholdssted for unge med diagnose indenfor autismespektret, herunder Aspergers syndrom i aldersgruppen 12-18 år. Alle indskrevne unge skulle være udredt på et børnepsykiatrisk hospital og have ovennævnte diagnose.

Efter mange møder og bistand fra det daværende Nordjyllands Amt blev indholdsdelen beskrevet og advokat Erik Bo Sørensen fra Hjørring blev tilknyttet som juridisk rådgiver. Der blev blandt andet via Spar Nord Fonden søgt om iværksættermidler og man fik i alt bevilget kr. 50.000.

I samarbejde med advokaten blev fondsvedtægter udarbejdet og med bistand fra Nordjyllands Amt blev budgettet udarbejdet. En kernegruppe på 4 medarbejdere, med en pædagogisk eller anden faglig relevant uddannelse, blev håndplukket og ansat. Forslag til vagtplan blev udarbejdet. Vagtplanen skulle bl.a. danne grundlag for en vurdering af personaleforbruget til de 6 unge, som opholdsstedet var normeret til.

Den daværende ejendom Broagergaard blev anvist af den lokale ejendomsmægler, hvorefter man havde ejendommen på hånden i ca. 2 måneder i februar-marts 2003. I disse måneder blev den daværende Hirtshals Kommune kontaktet med henblik på at få diverse godkendelser og nabohøringer på plads.

Ejendommen blev fremvist for amtets godkendelses- og tilsynsafdeling, og efter at have overvundet udfordringer med finansieringen, blev ejendommen købt og overtaget den 1. maj 2003. Den daværende forstander blev ansat, og den 1. juni 2003 var den Selvejende Institution Broager en realitet.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 98 94 28 68 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Ledig plads på Broager

Vi har i øjeblikket en ledig plads på Broager
Du er velkommen til at kontakte leder Carina direkte på 3032 0692,
hvis du ønsker yderlige oplysninger.