Husmøde

Husmøde

En torsdag aften om måneden kl. 19.00 har vi husmøde. Vi får denne aften kaffe, kakao og kage (nogen gange også boller). I sommertiden ændrer vi menuen til kaffe, is og saft.

På dette møde kan de unge komme med ønsker til aktiviteter, de kan sige hvis de er utilfredse med noget eller sige noget, som de har på hjerte. De får endvidere svar på ønsker eller spørgsmål fra sidste møde, som efterfølgende har været drøftet på personalemødet. De får også generel information fra personalemødet, fx hvis der begynder eller stopper medarbejdere, eller der kommer håndværkere i huset.

Det er som udgangspunkt altid forstander, som er gennemgående til disse møder som ordstyrer.

Dagsordenen for møderne er:

 1. Referatet fra sidste møde læses op og godkendes.
  Forstander læser referatet op
 2. Info fra personalemøde.
  Forstander orienterer om emner fra personalemødet eller svar på spørgsmål/ønsker til aktiviteter.
 3. Ønsker til aktiviteter.
  De unge kan komme med ønsker til aktiviteter i dagligdagen, i weekenden eller ud i fremtiden.
 4. Spørgsmål og evt.
  De unge kan stille spørgsmål eller de kan have noget, som de har lyst til at fortælle.
 5. Den gode oplevelse eller historie.
  Den gode oplevelse går ud på, at en eller flere kan fortælle om en sjov eller god oplevelse, som de har haft og så øver vi andre os i at sidde og lytte og spørge ind.

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 98 94 28 68 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533

Ledig plads på Broager

Vi har i øjeblikket en ledig plads på Broager
Du er velkommen til at kontakte leder Carina direkte på 3032 0692,
hvis du ønsker yderlige oplysninger.