Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

På Broager prioriterer vi samarbejdet med forældrene højt

Vi skriver det flere steder på hjemmesiden, men det kan ikke skrives eller siges ofte nok, at vi vægter et tæt og godt forældresamarbejde meget højt. Vi ved både fra samtaler, artikler og andre medier, at det kan være svært for forældre at overlade deres kæreste eje – deres barn – til fremmede.

Når vi kommer i kontakt med en ny ung og forældrene, så er begge parter måske påvirket af et længerevarende måske årelangt forløb, hvor det i en almindelig familie har været svært at opretholde den struktur, som er nødvendigt for den unge med autisme og som vi er i stand til. Det kan være både svært og hårdt, især hvis der er søskende, som ikke har brug for de meget strukturerede og forudsigelige rammer.

Er vi gode nok som forældre til et barn med autisme?

Forældre går måske med tanker og følelser som “Er vi ikke gode nok som forældre?”, “Kan de på Broager gøre det ligeså godt, som vi selv kan?”, “Kan vi tillade os at føle lettelse, når de professionelle tager over?” – tankerne er mange som forælder. Det drejer sig i høj grad om, at vi er rummelige i forhold til de ambivalente følelser, som forældre kan stå med og at vi også har tid til forældrene og det har vi altid!

Vi vil gøre det vi kan for, at forældrene kan føle sig trygge ved at vi tager over og samtidig involverer vi forældrene i det omfang de ønsker. Det handler om gensidig forventningsafstemning i forhold til kontakt, deltagelse og samarbejde eller hvem der gør hvad, hvornår, hvordan og hvorfor.

Det er fx vigtigt, at vi siger det samme, så der ikke opstår splitting mellem parterne og ligeledes er det vigtigt, at vi som voksne er enige om kun at inddrage barnet i det, som barnet kan rumme og ikke mere – det er os voksne, som evner at holde styr på verden omkring – det er det, som mennesker med autisme har svært ved.

Et hjem hvor faglighed og forståelse for dit barn er i højsæde

I starten af opholdet kan børnene have brug for at kontakte forældrene, når der sker ting som de ikke forstår, da forældrene er de trygge og kendte, men ligeså langsomt så er det vigtigt, at vi tager over, så vi også bliver trygge og kendte. Vi arbejder med, at barnet gradvist vendes til, at det der sker hos mor og far – det skal drøftes med dem, det der sker i skolen – det skal drøftes med lærerne og endelig det der sker på Broager – det skal drøftes her. Det skaber forvirring og stress hos barnet, hvis barnet hele tiden skal tjekke med enten mor og far og sidst, men ikke mindst så vil det i længden tære på forældrenes ressourcer eller som en forælder sagde: “Jeg kan i længden ikke både være forælder, pædagog og psykolog på samme tid”.

STOR respekt for forældrenes erfaring – det er den vi bygger på

Vi har stor respekt for jeres årelange erfaring og viden om jeres barn og det vil vi gerne delagtiggøres i, desto mere vi ved om jeres barn, desto hurtigere kan vi komme i gang med vores socialpædagogiske indsats og opbygge relationer med jeres barn. Vi ønsker at vide alt om DDV (Det der virker).

Vi forsøger hen over året at arrangere forskellige arrangementer, hvor forældre også kan have fælles oplevelser og netværke.
De faste arrangementer er høstfesten og julekomsammen, men vi vil også arrangere foredrag og andet i det omfang det er os muligt. Hvis I som forældre har forslag til et arrangement så sig endelig til.

Forældre- og netværkskurser

Vi afholder gerne et minikursus for vores unges forældre og netværket omkring barnet, hvor vi vil fortælle det grundlæggende omkring autisme i forhold til det enkelte barn samt nogle lettilgængelige metoder til at gøre fx hjemmeweekender og ferier bedre for alle parter. Disse kurser er en del af pakken af at have et barn på Broager og derfor omkostningsfrit for familien.

Daglig kontakt, hjemmeweekender og forældrebesøg med overnatning

I samråd med forældrene laves der individuelle aftaler i forhold til hvad den enkelte families ønsker og behov er. Et eksempel på dette kan fx være at der i starten laves aftaler om at forældre bliver kontaktet med en kort update over telefonen på daglig basis af den pædagog, der har været sammen med den unge den pågældende dag. Andre kan have behov for at der i en periode er en minimal kontakt, hvilket også respekteres fuldt ud.

Vi har både unge fra Nordjylland helt ned til Sønderjylland. For at sikre at der bevares en positiv kontakt mellem forældre og den unge laver vi individuelle aftaler tilpasset til den enkelte ung og familien.

Når I enten kommer på besøg eller for at hente eller bringe jeres barn, så står vi altid klar med kaffe på kanden og har tid til at få en snak med jer som familie, både høre om de positive ting men også hvis der er behov for at få vendt eventuelle problemstillinger fra weekenden.

Hjemmeweekender

Det mest almindelige mønster for hjemmeweekender er hver 2. weekend, men det kan også være hver 3., 4. eller efter behov. Hos nogle er det nødvendigt, at der måske går en måned, inden hjemmeweekender opstartes, fordi de lige skal lære huset at kende og vores rutiner.

Besøg

Det er næsten altid muligt at komme på besøg, men da vi har et hus, hvor alle har autisme, så vil vi gerne aftale det i god tid i forvejen. Ring gerne inden besøg og aftal nærmere.

Overnatning

For pårørende, der kommer langt væk fra, så kan der være mulighed for at have en overnatning i vores multirum eller ved at anvende hotel eller Bed and Breakfast kun få kilometer fra Broager. Læs mere om dagligdagen på Broager her.

VIGTIGT! Vent med at inddrage jeres barn til aftalen er helt på plads

Hvis det kommer på tale, at jeres barn skal flytte ind på Broager, så er det meget vigtigt, at barnet IKKE inddrages, før der er taget endelig beslutning og alt er faldet på plads. Det vil være meget uheldigt, hvis planen af en eller anden grund ikke holder og barnet så skal have at vide, at det der var stillet i udsigt ikke holder. Det vil unødigt stresse jeres barn og vil blive opfattet som et svigt, så for alles bedste, VENT med at sige noget, før det er endelig besluttet.

Kontakt os hvis du har brug for yderligere information

Kontakt forstander Carina Sjøberg for at høre nærmere om forældresamarbejdet på Broager.
Ring på 2482 5264 eller mail til forstander@broager-bo.dk 

Vi anbefaler denne hjemmeside:
Landsforeningen Autisme

Vi anbefaler følgende side på Facebook:
Landsforeningen Autisme

Opholdsstedet Broager – Hovedvejen 2A, Tornby – 9850 Hirtshals – Telefon: 2482 5264 – Mail: forstander@broager-bo.dk – CVR-nr.: 27185533